Mohairgeita stammer fra en villgeitslekt som lever i fjellene i Tibet og Tyrkia. Man vet med sikkerhet at denn har vært holdt som husdyr fra 4000-3000 år f..Kr.

Den fineste mohairen (fiberen på dyret) stammer fra Tyrkia. De nektet eksport av dyr, fordi de selv ville ha produksjonen av de nutrolig vakre fiberen.

Dyrets opprinnelige navn er angorageit, oppkalt etter Tyrkias hovedstad Ankara (i oldtiden Angora), men den har ingen ting med angoraull å gjøre, som produseres av angorakaninen.

I 1838 kom de første mohairgeitene til Syd-Afrika fra Tyrkia, der ble den krysset med boergeit og resultat av denne oppkryssingen er at Syd-Afrika er den største mohairprodusenten i verden.