Kulturlandskap

Landskapet er ofte en av hovedgrunnene til at turistene besøker Norge. Kulturlandskap er en viktig del av dette landskapet. 

Her på Ørmen som flere steder i Østfold har vi åkerholmer, bratte skråninger mot bekker og elver som gjør at man ikke kan bruke store landbruksmaskiner og gjødsel blir da heller ikke brukt på disse stedene. Dette styrker det biologiske mangfold av arter, både planter innsekter og sommerfugler. Det fører også til at engene blir rike på urter.

Mohairgeitene er nøysom i matveien, og passer godt som beiteryddere. De beiter annerledes enn f.eks. sauer. Disse geitene er serlig glad løvtrær, gammel viltvoksende eng og nye treskudd, er det beste man kan tilby geitene. Mohairgeitene beiter ikke helt snautt, og det står igjen ca 10 cm. vegetasjon der geitene har beita. Det blir et flott og særeget kulturlandskap etter mohairgeitene.