- fra en villgeitslekt...

Mohairgeita stammer fra en villgeitslekt som lever i fjellene i Tibet og Tyrkia. Man vet med sikkerhet at den har vært holdt som husdyr fra 4000-3000 år f.Kr. Den fineste mohairen stammer fra Tyrkia. De nektet eksport av dyr, fordi de selv ville ha produksjon av den utrolig vakre fiberen.

Dyrenes opprinnelige navn er angorageit, oppkaldt etter Tyrkias hovedstad Ankara (i oldtiden Angora), men den har ingen ting med angoraull å gjøre, som produseres av angorakanin.

I 1838 kom de kom de første mohairdyra til Syd-Afrika fra Tyrkia, der ble den krysset med boergeit og resultatet av denne oppkryssingen er at Syd-Afrika nå er den største mohairprodusenten i verden.

Omtrent samtidig gjorde geitene sitt inntog i Franfrike, Australia, USA og New Zealand.

I midten av 80-årene kom dyra til Danmark, Holland og England. Til Sverige kom mohairgeita i 1991, til Norge i 1992 og til Finland i 1993.